Alviss Runik

Öğretmeni ve üstadı gibi, artık yaşlanmış olan Alviss,halkının en yüksek ruhani lideri olarak görevini layıkı ve büyük bir şerefle yerine getirmektedir. Gelenekler gereğince,küçük yaştan itibaren, gerekli dini merasim ve kaideler ile ilgili ananeleri ve atalara hitap etme sanat ve marifetini,öğrenmiştir.
Hisleri ve düşünceleri okuma inancının en önemli temsilcisi olarak, birçok sırrı bilmektedir ve yardım ile bilgi alabilmek için ataları hoş tutma konusunda deneyimlidir. Kendinden emin tavrı,aydınlatıcı ve ağırbaşlı sözleri ve de içinde barındırmış olduğu gücü ile herkes tarafından büyük saygı görmektedir.
Kuzey ülkesindeki hiç kimse bu büyük ata ozanının öneri ve tavsiyesini kulak ardı etmez- uyarıcı sözlerine rağmen bir yardım çağrısına uyarak, Kuzey'e doğru yola çıkan Jarl'ın kendisi hariç hiç kimse. Kuzey ülkesini buz tehdine karşı koruma konusundaki büyük kararların yükü böylelikle tek başına Alviss Runik'in omuzlarındadır.