1. Beceri tanıtımı
Kara incide beceriler 4 çeşide ayrılır: Savaş becerileri, ticaret becerileri, toplama becerileri ve üretim becerileri. Gereksinimleri yerine getirdiğinizde becerileri ve özel becerileri Beceri Öğretmenine gidip öğrenebilirsiniz. Az miktarda gümüş sikke harcayacaktır. Bütün becerilerin levellerinin toplamı 1700dür.

2. Kara savaşı becerileri
Savaş becerileri; pala kullanımı, kılıç kullanımı, balta kullanımı, nişancılık ve ilaç içerir. Savaş becerisinde yetenekli olmak istiyorsanız, farklı beceriler öğrenmelisiniz. Beceri atladığı her 4 levelde, 1 hüneri puanı eklenecektir. Hüner puanları özel becerileri öğrenmenizi sağlayacaktır. Savaş becerisinde 3 özel beceri ve 1 tane son özel beceri vardır. NPClere karşı savaşarak beceri tecrübenizi arttırabilirsiniz.

3. Sefer
Sefer becerisinin leveli kullanılabilen özel becerileri ve kullanılabilen gemilerin çeşidini etkiler.Açık denizlerde dolaşmak Sefer becerisinin tecrübesini arttırır ve seviye atlatır.

4. Toplama becerileri
Toplama becerileri; Madencilik, odunculuk, çiftçilik ve balıkçılık içerir. Toplamaya başlamadan önce kullanıcağınız beceriye uygun ekipmanlar giymelisiniz. Gereki ağaçlar ve madenler şehrin varoşlarında bulunur. Ayrıca orda çiftçilik alanıda bulabilirsiniz, tohumları dükkandan alabilir veya varoşlardan toplayabilirsiniz. Balıkçılık yaparken, balık avlamak için açık denizlere gitmeniz gerekmektedir. Balıkçılık beceriniz yüksek olduğunda gelişmiş ekipmanlar giyebilirsiniz. Ve sadece gelişmiş ekipmanlarla gelişmiş materyaller tutabilirsiniz. Toplama SP harcar.

5. Üretim Becerileri
Üretim becerileri demircilik, simya, terzilik, ve gemi yapımını içerir. İlk olarak gerekli ekipmanı giymelisiniz ve üreteceğiniz eşyanın el kitabını öğrenmelisiniz. Normal el kitapları NPCden satın alınabilir. Gelişmiş el kitapları diğer yollardan elde edilebilir. Kitap size gereken materyalleri gösterir. Bütün materyalleri bulduğunuzda, bileşim tuşuna basınız böylece üretime başlayacaksınız. Üretim SP harcayacaktır. Üretim ve toplama için olan ekipmanlar çok önemlidir. Sadece gelişmiş ekipmanlar taktığınızda gelişmiş eşyalar toplayabilir ve gelişmiş eşyalar üretebilirsiniz.

6. Ticaret becerileri
Ticaret becerilerinin temel becerisi Ticaret tir. Ticaret seviyesi, ticaretteki pazarlığı ve alabileceğiniz eşyaların seviyesini etkiler. Oyunda, her şehirde oyuncuların ticaret mallarını satabileceği veya alabileceği borsa vardır. Zeki oyuncular şehirden ürünleri alır ve diğer şehirlere taşıyarak satar ve bundan büyük kâr elde ederler. Ancak bu kâr sonsuz değildir. Şehirin ürün gereksinimi değişir. Şehirdeki stok gerekseneni aştığında fiyatları azalacaktır. Bu sürede başka bir ürün fiyatlarda etkili olacaktır. Bu ticaret süresinde fiyatlar çok büyük ölçüde yükselecek ve stok-gereksinim ilişkisinden etkilenmeyecektir.Ticaret seviyesi alabileceğiniz ürünlerin çeşitlerini ve alım-satım fiyatlarını etkiler. Kâr ve ticaret tecrübesi doğru orantılıdır. Borsada satılan veya alınan ürünler oyuncunun ticaret tecrübesini arttıracaktır. (Başkası tarafından verilen veya yolda bulunan ürünlerin satımında tecrübeniz artmayacaktır.) Şehirle olan dostluk vergiyi etkiler.