Chinese

Inventory Expansion 1

Npc: Jinjin (Jangan's Grocery Trader)
Mangyags strawları topluyorsunuz. (10 tane)
LvL: 5
Ödül: İnventorynizde 10 bosluk daha acılıyor.
Inventory Expansion 2

Npc: Yeosun (Downhang's Grocery Trader)
Earth Teositlerden Magic Charm topluyorsunuz.(20 Tane) (Bir oncekini yapmanız
gerekir)
LvL: 30
Ödül: Inventorynizde 2 bosluk daha acılıyor.
Inventory Expansion 3

Npc: Mamoje (Hotan's Jewel)
Big White Spiderlardan dusen tought spider webs topluyorsunuz. (Galiba 30 tane)
(Bir öncekini yapmanız gerekir)
LvL: 60
Ödül: Inventorynizde 2 bosluk daha acılıyor.
Inventory Expansion 4

NPC: Village of Wind Town Roc Mountain's towner Anashya
Rockylerden Düşen 50 Tane Ligh Feathers Topluyorsunuz.(Bir Öncekini Yapmanız Gerekir)
Lvl:90
Ödül:İnventorynizde 2 boşluk Daha Açılıyor